ALEŠ BALÁŠ Software pro zdravotnictví, PC pohotovost ... tel.: +420 608 976 422
Aleš Baláš   Aleš Baláš   Aleš Baláš
AKTUALITY  |  SOFTWARE  |  SLUŽBY  |  PC POHOTOVOST  |  ANDROID EXPERT  |  KONTAKT
Aleš Baláš

Software

WINDEZ7 - program pro privátní lékaře i velká zdravotnická zařízení

Samostatně nebo ve verzi lékař-sestra (síťová verze i pro více počítačů)

WINDEZ7

 

CENÍK
Licence Instalace, nastavení, zaškolení, licence na první rok Obnovení licence na jeden rok (vždy v lednu)
1 počítač 10.000,-Kč 3.000,-Kč
lékař + sestra 12.000,-Kč 4.000,-Kč
síťová verze 15.000,-Kč 5.000,-Kč

   DENNÍ ZÁZNAM - pacienti a jejich výkony se zaznamenávají tak, jak jdou v daném dni za sebou bez nutnosti rozdělování podle zdravotních pojišťoven.

   INDIVIDUÁLNÍ ZÁZNAM - zpracovává se každý pacient samostatně.

   Program umožňuje vytvářet dávky pro všechny zdravotní pojišťovny a téměř všechny odbornosti včetně odborných a speciálních pracovišť a stomatologie. Rovněž umožňuje vedení registru pacientů a zpracování kapitační platby. Je ideálním nástrojem pro zpracování dokladů, neboť nezatěžuje ordinaci žádnými informacemi, které nejsou vyžadovány pojišťovnou.

   Zcela dobrovolně lze používat KARTU pacienta, tisknout a uchovávat LÉKAŘSKÉ ZPRÁVY či vystavovat ÚČTENKY.

   Připravuje se eRECEPT a EET !

   Program lze spustit ve všech verzích systému Windows, doporučuji však minimálně Windows 7. Vyžadováno je připojení tiskárny a velmi vhodné je i připojení k internetu.

   Pořízená data jsou pečlivě zkontrolována, vytvořené soubory KDAVKA a FDAVKA jsou připravené pro odeslání na portály zdravotních pojišťoven.

NÁVOD - odesílání dávek na portály zdravotních pojišťoven

A K T U A L I Z A C E   K E   S T A Ž E N Í

Upozornění: Aktualizační balíček NELZE POUŽÍT PRO VERZI 2016 ! Zkontrolujte, že ve vašem počítači máte nainstalovanou VERZI 2017 !

Úprava pro zpracovatele více IČZ - individuální nastavení parametrů programu pro každé IČZ.

Oprava registru: Oprava vkládání nových RČ v registru (F3).

Oprava individuálního záznamu při vypnuté registraci.

Drobné kosmetické úpravy.

Oprava zadávání jména v individuálním záznamu.

AKTUALIZAČNÍ BALÍČEK (windez.exe) PROGRAMU WINDEZ7-2017 ze dne 16.03.2017
Soubor windez.exe nespouštějte, ale rovnou z prohlížeče jej uložte do adresáře WINDEZ7\FOX ! (zvolte - přepsat původní soubor)

Pokud nelze stáhnout windez.exe, použijte tento windez.zip
Soubor windez.zip uložte do adresáře WINDEZ7\FOX a tam jej rozbalte ! (následně zvolte - přepsat původní soubor)

Dálkový přístup a podpora přes internet prostřednictvím programu TeamViewer

Pro odevzdávání dávky VZP na flashdisku nebo dokonce na disketě je
DOPORUČENO NAINSTALOVAT AKTUÁLNÍ

VZPKONTROL ver. 1.48
od 01.10.2017

Program VZPkontrol je dodáván Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a jeho aktuální verzi můžete získat také na podatelně nebo na portálu VZP.
Pokud je program VZPkontrol již v počítači nainstalován,
NEJPRVE STÁVAJÍCÍ VERZI ODINSTALUJTE
a poté teprve nainstalujte aktuální verzi!
(pozn.: instalační soubor spusťte 2x za sebou, poprvé zvolte "odstranit", podruhé "instalovat")

Program VZPkontrol potřebuje ke svému běhu
Adobe Reader a Java.

Č Í S E L N Í K Y :

Číselníky nejsou číslované všechny jednotnou verzí, proto jsou sbaleny do jednoho samospouštěcího EXE (případně ZIP) souboru a ke stažení jsou vždy všechny naráz, v aktuálních verzích - viz. níže v tabulce.
Postup instalace:
1. Najděte na disku vašeho počítače složku CIS a kompletně vymažte její obsah (všechny starší číselníky). Jestliže složka CIS neexistuje, vytvořte ji. Pak do ní uložte stažený soubor CIS.EXE a hned jej spusťte - rozbalí se jednotlivé číselníky. V případě stažení CIS.ZIP tento ve složce rozbalte.
2. Nastartujte program WINDEZ7, spuťte aktualizaci a řiďte se pokyny na obrazovce. Jako zdrojovou složku pro aktualizaci zvolte složku CIS.

Číselníky: stáhnout CIS.EXE nebo stáhnout CIS.ZIP

Číselník Soubor.verze Platnost od Obsah souboru, poznámka
Výkony vykony.1164  08.01.2018   
HVLP leky.1025  08.01.2018   
Stoma výkony stomagvy.967  01.01.2018   
Stoma výrobky stomag.998  01.01.2018   
PZT pzt.998  01.01.2018   
IVLP ivlp.987  13.01.2018   
Diagnózy jdg4.910  01.04.2017   
Kategorie pac. kategpac.692  01.03.2014   
Odbornosti odborn.917  01.07.2017   
Pobočky VZP ciselpob.929  01.04.2017   
Kapitační indexy vekind.897  01.04.2017   
Druhy péče dpece.881  01.10.2016   
Ukončení léčení uklec.690  01.01.2009   
Náhrady uhrady.660  01.04.2008   

Nové kódy a změny ve stomatologii od 1.1.2018

Povinná elektronická preskripce od 1.1.2018 !

Souhlas s poskytnutím zdravotní péče u nezletilých pacientů

Zpřísnění kontroly dávek - vazba dokladu 01s a 03s - kód 00974

Metodika vykazování poplatků ve stomatologii od 1.4.2012

Vykazování kódu 00900 a 00972 (00975) ve stomatologii

Aleš Baláš
(c) 2017 - Aleš Baláš